Preview Mode Links will not work in preview mode

Skab DIG

May 18, 2021

Om åbenhed, følsomhed og at møde et menneske i supermarkedet, der ikke er her mere.

Få en Skriveplanner - 5 tilbage

Podcast-kursus


May 17, 2021

Charlotte gør status siden sidst. Det kommer til at handle om at blive sendt til lægen af sine kursister, om ferie og om at blive berørt af personlige historier om psykisk vold.

Se også:

Få en Skriveplanner - 5 tilbage