Preview Mode Links will not work in preview mode

Skab DIG


Dec 20, 2020

Kan ufødt kreativitet være ødelæggende? Det mener Kim Leine.

Han fortæller også, at vi skal skrive ud af en nødvendighed, og det kræver vedholdenhed og en vekselvirkning mellem Magikeren og Magisteren.

I december har vi i Klub Bare Skriv alle hverdage et lydklip fra en tidligere gæst i Forfatterhjørnet. Dette er en af dem.

https://www.klubbareskriv.dk/

https://www.bog-ide.dk/person/kim-leine/117592