Preview Mode Links will not work in preview mode

Skab DIG


May 17, 2021

Charlotte gør status siden sidst. Det kommer til at handle om at blive sendt til lægen af sine kursister, om ferie og om at blive berørt af personlige historier om psykisk vold.

Se også:

Få en Skriveplanner - 5 tilbage

Podcast-kursus